• Pienemmät korjaustyöt, joista ei ole pakko ilmoittaa eivätkä vaadi erillistä lupaa, voidaan aloittaa heti ilmoituksen jälkeen. Luvan vaativat korjaustyöt voidaan aloittaa, kun yhtiö (hallitus) on käsitellyt remontti-ilmoituksen, antanut siitä kirjallisen luvan ja mahdolliset lisäehdot työn toteuttamiseksi.
  • Tarkista, että vakuutuksesi kattaa mahdolliset remontin aiheuttamat vahingot. Huolehdi, että myös remontoijalla on voimassa oleva vastuu- ja toiminnanvakuutus, joka kattaa mahdolliset remontissa ja sen yhteydessä sattuvat vauriot. Myös korvausmäärät on tarkistettava, sillä esim. märkätilaremonteissa sattuvien vaurioiden kustannukset voivat nousta korkeisiinkin summiin. Älä luota pelkkään sanaan, vaan pyydä myös kopiota vakuutuskirjasta.
  • Huoneistoremontit ja pienetkin muutostyöt tulee suorittaa taloyhtiön järjestyssääntöjä noudattaen. Tämä koskee etenkin työskentelyaikoja, joita järjestyssäännöt rajoittavat. Asukkaita on syytä tiedottaa äänekkäistä työvaiheista.
  • Osakkeenomistajalla on velvollisuus huolehtia, että hyväksymällään yrityksellä tai palkkaamallaan henkilöllä on työturvallisuusasiat kunnossa. Osakas on myös velvollinen huolehtimaan, ettei purkutöiden yhteydessä leviä rakennukseen tai muualle huoneistoon asbestipölyä. On myös hyvä muistaa, että kaikki purkupöly on terveydelle haitallista, vaikkei se sisältäisikään asbestikuituja. Erityisesti kylpyhuoneiden purkutöissä on aina huolehdittava remonttipölyn leviämisen estämisestä suojaamalla remonttialue asianmukaisesti. Asbestipurkutöitä saa tehdä vain työsuojelutoimiston valtuuttama työnantaja. Jos on syytä epäillä, että huoneistossa voisi olla asbestia, tiedustele isännöitsijältäsi lisää mahdollisesta asbestikartoituksesta.
  • Remontista ei saa aiheutua yhtiölle merkittävää haittaa Rakennusjätteitä ei saa laittaa taloyhtiön jäteastioihin. Kysy isännöitsijältäsi mahdollisen vaihtolavan sijoituksesta. Porraskäytävät eivät saa likaantua tai roskaantua remonttisi vuoksi. Hissin käytöstä mm. purkujätteiden kuljetukseen tulee sopia etukäteen yhtiön kanssa.
facebook_page_plugin