Huomioitavaa

  • Huoneiston käytössä oleva piha-alue ei kuulu osakashallintaan, mikäli pihaa ei ole erikseen taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä osakashallintaan siirretty. Tällöin osakas ei pääsääntöisesti saa tehdä muutoksia piha-alueelle. Taloyhtiö voi kieltää kaikki muutokset ilman perusteita, kunhan osakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.
  • Mikäli huoneiston piha on osakashallinnassa, osakkaalla on oikeus tietyin rajoituksin tehdä muutoksia piha-alueella. Töistä tehdään kirjallinen ilmoitus, joka toimitetaan taloyhtiölle.
  • Kaikki jälkikäteen huoneiston pihamaalle rakennettavat kiinteät rakenteet, kuten väliaidat, terassit, katokset, varastot ja esimerkiksi muurattavat grillirakenteet, vaativat taloyhtiön luvan. Taloyhtiöllä on oikeus kieltä rakenteiden asennus erityisen merkittäviin syihin, kuten ulkonäköseikkoihin, vedoten.
  • Istutettavien puiden sekä niiden juuristojen tulee olla vähintään metrin päässä rakennuksista ja salaojista sekä vähintään 1,5 metrin päässä viemäreistä ja lämpöputkista. Puita ei tule suositusten mukaan istuttaa viittä metriä lähemmäs rakenteita ja rakennuksia. Puiden kaato on yleensä kaupunkialueella luvanvarainen toimenpide, jota kannattaa kysyä kaupungin tai kunnan rakennusvirastosta.
  • Istutettavien pensaiden etäisyys seinästä tulee olla vähintään 50 cm. Tämä koskee myös köynnöksiä. Piha-istutukset tulee laittaa erillisiin istutusaltaisiin ja laatikoihin.
  • Rakennusten vierustoilla tulee olla vähintään 30 cm:n levyinen vierustäyttö, jossa ei ole mitään orgaanista.
facebook_page_plugin