Muutostyöt

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutos- ja kunnossapitotöitä tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Uusi asunto-osakeyhtiölaki on tuonut entistä laajemman velvollisuuden ilmoittaa remonteista ja ilmoitus on tehtävä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Työtä ei saa aloittaa ennen ilmoituksen tekoa ja luvan saantia

Sähköiseen remontti-ilmoituslomakkeeseen pääsette tästä.

Ilmoituksen sisältö

Osakkeenomistajan on etukäteen tehtävä taloyhtiölle kirjallinen ilmoitus asunnossa tehtävästä remontista. Puhelinilmoitus ei riitä. Ei riitä myöskään se, että ilmoitustaululle laitetaan lappunen naapureille tiedoksi alkavasta remontista.

Kirjallinen ilmoitus on tehtävä vähänkin suuremmasta remontista. Sisätilojen maalaamisesta tai tapetoinnista ei edelleenkään ilmoiteta. Keittiökaappien vaihdosta on jo ilmoitettava. Putkistoon tai sähköjohtoihin liittyvistä muutoksista ehdottomasti. Pesuhuoneremonteista aina. Huoneiden yhdistämisestä tai jakamisesta aina. Huoneen käyttötarkoituksen muuttamisesta aina. Isännöitsijä ja hallitus tarkastavat, onko osakkaan muutostyölle haettava kaupungin viranomaislupa. 

Ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat asiat:

  • osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot
  • huoneiston osoite
  • kunnostuksen / muutostyön kohde
  • mitä kohteelle tehdään
  • suunnittelijan nimi ja yhteystiedot
  • mahdollisten urakoitsijoiden nimet ja yhteystiedot
  • osakkeenomistajan valitseman valvojan nimi ja yhteystiedot
  • remontin alkamisaika ja kesto
Ilmoitukseen liitetään työselitykset ja tarvittaessa piirustukset. Isännöitsijä pyytää, jos ne jäävät pois. Mahdollisesti pyydetään muitakin lisäselvitystä. Taloyhtiö voi myös asettaa oman valvojansa toteamaan muutostyön asianmukainen toteutus. Joissakin tilanteissa taloyhtiön on ilmoitettava suunnitellusta remontista naapureille tai kuultava remonttia suunnittelevan osakkaan naapureita. 

Osakkeenomistaja ei saa aloittaa remonttia ennen kuin sitä koskeva ilmoitus on käsitelty. Työ voidaan kieltää vain, jos arvioidaan sen vahingoittavan rakennusta tai aiheuttavan haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Työn toteuttamiselle voidaan myös asettaa ehtoja vahinkojen ja haitan välttämiseksi. Osakas vastaa yhtiön valvontakuluista, jotka johtuvat asiantuntijan käytöstä ja ylimääräisistä hallinnollisista kuluista. 

Aloittaminen ja ilmoituksen käsittely

Jos muutostyö on haittaa tai vahinkoa aiheuttava työ tai ehtojen asettaminen on tarpeen, ei työtä saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä ja toisella osakkaalla on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn. Työn sallimisesta, työtä koskevista ehdoista tai työn kieltämisestä on viivytyksettä ilmoitettava. Osakkaalle vastataan kirjallisesti, jos hän sitä pyytää ja kieltävä päätös on perusteltava.

Isännöitsijä ja hallitus tarkistavat, onko osakkaan muutostyölle haettava kunnan / kaupungin viranomaislupa. Kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset on säilytettävä luotettavalla tavalla ja niistä pidetään luetteloa osakehuoneistokohtaisesti. Ne ilmoitetaan isännöitsijätodistuksessa ja niistä on oikeus saada jäljennös huoneiston osakkaalla ja välittäjällä, jolla on voimassa oleva toimeksianto ko. osakkeiden vuoraamisesta tai myymisestä.
facebook_page_plugin