• Selvitä mahdollisten lupien tarve.
 • Pääsääntöisesti rakennuslupa vaaditaan märkätilojen laajentamiseen, tai teet aukkoja kantaviin rakenteisiin tai huoneen käyttötarkoitus muuttuu. Rakennusvalvonnan tavat toimia eri paikkakunnilla vaihtelevat. Parhaiten saat tietoa, kun olet oma-aloitteisesti yhteydessä paikkakuntasi rakennusvalvontaviranomaiseen.
 • Varaa aikaa mahdollisille katselmuksille, kuten aloituskokous, rakennekatselmus, lvi-katselmus ja loppukatselmus
Rakennusluvan hakee aina tontin omistaja, eli taloyhtiö. Taloyhtiö voi antaa valtakirjan osakkaalle, joka voi tällöin hakea rakennuslupaa. Osakas vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista. Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnan sivuille pääset tästä.

 • Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen yhtiölle töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevan kiinteistön tai rakennuksen osaan taikka toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen.
 • Osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus silloin, kun työ voi vaikuttaa yhtiön rakenteisiin (vesi-, ääni- ja lämpöeristykset, hormit, kantavat rakenteet) sekä erilaisiin perusjärjestelmiin, kuten vesi-, viemäri-, sähkö-, ilmanvaihto- tai muihin sen kaltaisiin järjestelmiin. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee töitä, jotka voivat vaikuttaa toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen (esimerkiksi muovimaton vaihto parkettiin yläkerran huoneistossa).
 • Ilmoitukset kunnossapito- ja muutostöissä toimitetaan yhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle. Osakkaan ilmoituksen selvityksineen ja liitteineen (piirustukset, työselitykset, suunnitelmat) tulee olla niin yksityiskohtainen, että yhtiö voi sen perusteella arvioida, mitä osakas aikoo huoneistossaan tehdä, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja voiko työ ilmoitetulla tavalla suoritettuna aiheuttaa haittaa tai vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle.
 • Parasta on laatia taloyhtiön hallitukselle remontista kirjallinen ja mahdollisimman tarkka selvitys, jossa kerrotaan ainakin seuraavat asiat:
  • mitä aiotaan tehdä ja minkälaisilla materiaaleilla
  • kuka suunnittelee työn
  • kuka urakoi työn
  • kuka johtaa työtä
  • kuka valvoo työtä ja miten
  • miten tarkastukset dokumentoidaan
  • miten remontista ilmoitetaan naapurille
  • kuinka hoidetaan rakennusjätteen poiskuljetus sekä mahdollinen porrassiivous ja muu työmaan siivous
Tarkista myös isännöintiyrityksestä, millä tavoin toimitettuna ja missä muodossa remontti-ilmoitus jätetään. Tästä pääset sähköiseen remontti-ilmoitukseen.
facebook_page_plugin