Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä.

Asunto-osakeyhtiölain 4. ja 5.luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä.

1.7.2010 voimaan astuneen uuden asunto-osakeyhtiölain 4.luvussa käsitellään kunnossapitoa. Kunnossapitoa on yhtiön kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka sisältää paitsi juoksevat pienet korjaukset ja vuosikorjaukset, myös suuremmat korjaushankkeet, joilla kiinteistön laatutasoa ei kuitenkaan olennaisesti muuteta (peruskorjaukset).

Asunto-osakeyhtiölain 5.luvussa käsitellään osakkeenomistajan suorittamia muutostöitä.
facebook_page_plugin